Εγκλεισμός λόγω Covid-19. Απειλή η εφαλτήριο για τις σχέσεις ;