Η αγάπη είναι η μοναδική κινητήριος δύναμη για μια σχέση ή ένα γάμο;