Αντιγόνη Επιβατιανού

Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας

Τι είναι η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας; Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας (Borderline Personality Disorder) είναι μια ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα έντονο μοτίβο αστάθειας όσον αφορά τη ρύθμιση και τη διαχείριση του συναισθήματος, των διαπροσωπικών σχέσεων, την οριοθέτηση της έκδηλης παρορμητικότητας καθώς και την εικόνα του εαυτού. Η έναρξη των συμπτωμάτων τοποθετείται στην εφηβεία ή...

Κατανοώντας τη Κοινωνική Αγχώδη Διαταραχή – Τρόποι Αντιμετώπισης

       Τι είναι η Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή;   Η κοινωνική αγχώδης διαταραχή (κοινωνική φοβία) χαρακτηρίζεται από έντονο και επίμονο φόβο ή άγχος του ατόμου για μία ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες εκτίθεται και είναι πιθανόν να υποστεί έλεγχο και κριτική από άλλους. Οι κοινωνικές καταστάσεις καθώς και οι καταστάσεις επίδοσης που μπορεί να πυροδοτήσουν...