Αντιγόνη Επιβατιανού

Κοινωνική φοβία

Κοινωνική Φοβία/ Διαταραχή Κοινωνικού άγχους Το κοινωνικό άγχος είναι ένας έντονος και επίμονος φόβος έναντι διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων καθώς και καταστάσεων επίδοσης κατά τις οποίες το άτομο εκτίθεται σε άλλους ανθρώπους ή πιθανόν να εξετάζεται από αυτούς.