Αρκεί μόνο το συναίσθημα για την επιλογή του σωστού συντρόφου;