Σεμινάρια και Συνέδρια

Μερικά από τα σεμινάρια και συνέδρια που έχω παρακολουθήσει είναι τα εξής:

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις». Θέμα: Η αυτοεκτίμηση των παιδιών στη Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία. Θεσσαλονίκη, 20-11-2016.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις». Θέμα: Εκτίμηση και διαχείριση της αυτοκτονικής συμπεριφοράς στη Γνωστική – Συμπεριφορική Θεραπεία. Θεσσαλονίκη, 11-12-2016.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις». Θέμα: Δουλεύοντας με ΛΟΑΤ+ Θεραπευόμενους. Οι βασικές αρχές της Υποστηρικτικής Θεραπείας ( Gay Affirmative Therapy) στη Γνωστική- Συμπεριφορική Θεραπεία. Θεσσαλονίκη, 12-03-2017.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις». Θέμα: Ενοποιημένο Πρωτόκολλο για τη Συνδιαγνωστική Θεραπεία. Θεσσαλονίκη, 25-06-2017.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο «Στήριξις». Θέμα: Θεραπεία Σχημάτων και Διατροφικές Διαταραχές. Θεσσαλονίκη, 19-11-2017.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο ‘’Στήριξις’’. Θέμα: Η έννοια της χαμηλής αυτοεκτίμησης -γνωστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την αξιολόγηση και την βελτίωση της. Θεσσαλονίκη, 28-9-2014.
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, Ψυχολογικό Κέντρο ‘’Στήριξις’’ . Θέμα: Το πένθος. Κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Θεσσαλονίκη , 16-3-2014.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Παράρτημα Μακεδονίας. Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: ‘ Όταν τα μάτια μας δεν βλέπουν το σώμα μας. Τεχνικές αντιμετώπισης της διαστρέβλωσης της εικόνας του σώματος και της απορρέουσας εξ’αυτής δυσαρέσκειας. Θεσσαλονίκη.8-11-15

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Παράρτημα Μακεδονίας. Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: Ο θυμός στη γνωστική συμπεριφορική. Θεραπεία και θεραπευτικές στρατηγικές για τη διαχείριση του. Θεσσαλονίκη 1-2-2015.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: Η έννοια της χαμηλής αυτοεκτίμησης -γνωστικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις για την αξιολόγηση και την βελτίωση της. Θεσσαλονίκη 28-9-2014.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: Το πένθος. κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Θεσσαλονίκη 16-3-2014.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Πράρτημα Μακεδονίας. και το Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: Critical incident stress management ( CIMS).Διαχείριση κρίσεων και τραυματικών γεγονότων. Θεσσαλονίκη 12-1-2014.

Ελληνική Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς. Παράρτημα Μακεδονίας και το Ψυχοθεραπευτικό κέντρο ΣΤΗΡΙΞΗ. Θέμα: Μοντέλα διαμόρφωσης περίπτωσης στις γνωστικές συμπεριφορικές θεραπείες. Θεσσαλονίκη 31-3/1-4-2012.

Αντιμετώπιση του καρκίνου στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, 29-09-13.

Σεμινάριο στην αντιμετώπιση της αντίστασης στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, Εταιρεία Έρευνας Συμπεριφοράς, 13-10-13.

Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο διαταραχής εθισμού από το Διαδίκτυο “Ε-Life 2011”.

Ημερίδα. Σύγχρονες εξελίξεις στην ψυχολογία υγείας. Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας.

Ημερίδα. Φαινομενολογία και σχιζοφρένεια. Ελληνική Εταιρεία Φαινομενολογικής-Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, Ψ.Ν.Θ.

Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο του κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ. Γνωστική Ψυχολογία από το Εργαστήριο στην Κοινωνία.

Ημερίδα. Διασύνδεση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών- Εφήβων. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών- Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

Ημερίδα. Το πρόγραμμα «Σχολεία Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης» που διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, με την συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης «Πυξίδα».

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία είναι μια διαδικασία από κοινού συμμετοχής και δέσμευσης τόσο του θεραπευόμενου όσο και του θεραπευτή. Η θεραπευτική σχέση είναι μια πάνω από όλα ανθρωπινή σχέση, εστιασμένη στη προσωπική φροντίδα, στην ολοκλήρωση, στην υποστήριξη του πελάτη και στο σεβασμό της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου. Ο θεραπευτής δεσμεύεται να ερμηνεύσει τη προβληματική συμπεριφορά επιδιώκοντας να δώσει στον πελάτη να κατανοήσει τα αιτία των δυσκολιών του. Χρησιμοποιώντας κατάλληλες θεραπευτικές τεχνικές στόχος του θεραπευτή είναι να καθοδηγήσει τον θεραπευόμενο σε μια πιο λειτουργική αντιμετώπιση των δυσκολιών του, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το τι ταιριάζει στην προσωπικότητα και στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου.

Στόχος μου είναι να βοηθήσω τον άνθρωπο να υπερβεί οτιδήποτε δυσκολία τον εμποδίζει να είναι αποτελεσματικός στη ζωή του. Εκτιμώ ιδιαιτέρα τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου, πιστεύοντας ότι ο καθένας μπορεί να αλλάξει και να δώσει νέο νόημα στη ζωή του, αρκεί να είναι πρόθυμος για μια δημιουργική αλλαγή έχοντας κατανοήσει τις αδυναμίες του και τις δυσκολίες που τον μπλοκάρουν να λειτουργήσει κινητοποιητικά.

Scroll to Top